Loadman-kantavuusmittaus

– Kantavuusmittaukset myös haastaviin kohteisiin

Kantavuusmittaukset Loadman-laitteella

Loadman on kannettava pudotuspainolaite, jota on kevyen ja helposti liikuteltavan rakenteensa vuoksi mahdollista käyttää myös sellaisissa kohteissa, joissa muita kantavuusmittauksen menetelmiä ei voi käyttää.

Teemme Loadmanilla kantavuusmittauksia kaikentyyppisillä rakennustyömailla:

  • Talonrakennustyömailla
  • Siltatyömailla
  • Tie- ja katutyömailla

Teemme mittauksia Etelä-Suomen alueella.

Loadman-kantavuusmittauksen edut

Loadmanilla voidaan tehdä kantavuusmittauksia kaikille rakenteille, joissa on käytetty hiekka-, sora- tai murskerakennekerroksia. Sellaiset rakenteet, joissa on käytetty massiivisia louherakenteita, on mitattava raskaammalla Heavy-Loadmanilla tai Quap tt200 -laitteella. Loadman ei sovellu myöskään kantavuuden mittaamiseen suoraan asfaltin päältä.

Loadman on erittäin monikäyttöinen, luotettava ja käytännöllinen kantavuusmittauslaite, joka soveltuu ennen kaikkea mittauksiin sellaisissa paikoissa, joihin raskaampien mittauslaitteiden kuljetus on haastavaa tai mahdotonta. Vaikka Loadman luotiin vasta 90-luvulla, on se jo hyväksytty laajalti käytettäväksi.

Loadmanilla ja levykuormituslaitteella saadut tulokset korreloivat keskenään (virhemarginaali alle 5 %), joten tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia.

Loadmanin historiaa

Loadman on yleistynyt vasta viimeisen viiden vuoden aikana. Etelä-Suomen Mittauspalvelu oli ensimmäisiä mittausalan yrityksiä, jotka ottivat Loadmanin käyttöön kantavuusmittauksen välineenä.

Vuonna 1996 VTT:n tutkija Anssi Lampinen (AL Engineering Oy) lanseerasi ensimmäisen Loadman-laiteversion. Etelä-Suomen Mittauspalvelun nykyinen toimitusjohtaja Pekka Kaksonen tutustui laitteeseen ja havaitsi laitteen potentiaalin. Hän tunnisti Loadmanin eduiksi ovat erityisesti sen pienen koon ja sen, ettei käyttäjä voi manipuloida laitteen mittaustuloksia. Kaksonen osti Loadman-laitteen silloiselle yritykselleen ja alkoi käyttää sitä kantavuusmittauksiin ensimmäisten joukossa. 

Vuonna 1998 valtatie 5:llä suoritettiin ensimmäinen suuri tutkimus, jossa Etelä-Suomen Mittauspalvelu suoritti kaikki kantavuusmittaukset Loadmanilla. Samoissa kohteissa tehtiin vertailumittaukset lähes kaikilla laitteilla, joita tuolloin käytettiin kantavuusmittausten tekemiseen. Tulokset tutkittiin Tielaitoksella, jossa todettiin, että korrelaatio Loadmanilla ja levykuormituslaitteella saatujen mittaustulosten välillä on niin selvä, että Loadmania voidaan käyttää luotettavasti tierakenteiden kantavuusmittauksiin.

Vuosien varrella Loadman on otettu kantavuusmittauksissa yhä laajemmin käyttöön, ja laitteiden määrä on kasvanut tasaisesti. 

Teemme Loadman-kantavuusmittauksia koko Etelä-Suomen alueella.

Ota yhteyttä